Productie en distributie van elektriciteit (2006-2007)

1. Energiebehoefte - totaal energiebehoefte - elektriciteit = energie - elektriciteit in België en de liberalisering van de markt 2. Overzicht van de verschillende soorten elektrische centrales en de werkingsprincipes ervan - thermische centrale, nucleaire centrale, gascentrales, STEG, noodcentrales... en andere alternatieve productie-eenheden 3. Beschrijving van het Belgische hoogspanningsnet - koppeling van centrales - kenmerken van de vraag en aanbod van elektrische energie - tarifiëring van elektrische energie 4. HS-materiaal - eisen die gesteld worden aan HS-materiaal (spanning, stroom, stootspanning, overgangsverschijnselen...) - indeling en technologie van de HS-schakelaars 5. Schakel en verdeelinstallaties voor hoogspanning met praktische voorbeelden 6. Beschrijving van een elektriciteitsnet, van productie tot de verdeling binnen het bedrijf 7. Transport van elektrische energie - gebruikte kabels: luchtlijnen, ondergrondse kabel - isolatoren, hoogspanningsmasten... 8. Dimensionering en bescherming van elektrische leidingen - doorsnede van elektrische leidingen - berekening van kortsluitstromen - berekening van spanningsvallen 9. Bescherming en beveiliging van elektrische HS-netten - bescherming van personen tegen elektrische schokken - bescherming tegen overspanningen (bv. blikseminslag) - bescherming tegen overstromen 10. Onderhoud en veilig werken aan HS-installaties - kwaliteit van de verdeling van de elektrische energie

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektrotechnische systemen.
Toelichting:
- De bachelor in de elektrotechniek kan inzicht verwerven in de structuur van het Belgisch elektriciteitsnet en de spelregels van de vrije marktsituatie. - De bachelor in de elektrotechniek kan inzicht verwerven hoe men vraag en aanbod van elektrische energie op elkaar afstemt. - De bachelor in de elektrotechniek kan aan de hand van een model of fabrikantgegevens de werking van de verschillende soorten HS-schakelaars beschrijven. - De bachelor in de elektrotechniek kan de opbouw en de functie beschrijven van de verschillende componenten van een HS/MS-cabine. - De bachelor in de elektrotechniek kan berekeningen uitvoeren m.b.t. lange leidingen. - De bachelor in de elektrotechniek kan de gevaren van hoogspanning inschatten en weten aan wat men zich dient te houden bij het betreden van HS-ruimten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten hebben de volgende cursussen doorgenomen : - Duurzame energie, Bachelor : 1ste jaar elektrotechniek - Elektriciteit, Bachelor : 2de jaar elektrotechniek/elektromechanica - Labo elektriciteit, Bachelor : 2de jaar elektrotechniek/elektromechanica - REG-elektriciteit, Bachelor : 2de jaar elektrotechniek - Elektrische metingen, Bachelor :2de jaar elektrotechniek

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Leo Dillen, 2006, Productie & distributie van elektrische energie, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 200p. - Elektriciteitstarieven netbeheerders - VREG - infobeurzen - Tabellen en specificatie van kabelfabrikanten - Handleidingen en info: HS-materiaal(fabrikanten) - Transformatoren : info-materiaal fabrikanten - Datagegevens fabrikanten via website's - Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210324
Code:
05210324
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands