Inleiding tot de medische microbiologie (2006-2007)

De cursus behandelt de bacteriële genetica die aan de basis ligt van de moleculaire biologie en gentechnologie. Vervolgens worden andere medisch belangrijke micro-organismen zoals virussen en schimmels besproken. Ook hier wordt de morfologie, bouw, groei en taxonomie bestudeerd. De samenleving tussen de verschillende micro-organismen, het ontstaan van infecties bij de gastheer en de reactie hierop van deze laatste zijn ook belangrijke aspecten van de medische microbiologie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- Studenten begrijpen de basisaspecten van de genetica die gegroeid zijn uit de bacteriële genetische studies en die aan de basis liggen van de moderne genetische recombinant-DNA-technieken. - Studenten beheersen de kennis over de morfologie, structuur en taxonomie van virussen en schimmels. - Studenten begrijpen de verschillende vormen van samenleving tussen de micro-organismen. - Studenten kunnen het ontstaan van een infectie en de immunologische basisreacties van de gastheer verklaren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - cursus biologie 1ste semester, cursus algemene microbiologie 1ste semester Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - cursus biologie 1ste semester, cursus microbiologie 1ste semester, cursus labo microbiologie 1ste semester.

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW
 • Andere: niet gepubliceerde hand outs KHKempen, Geel

B. Verplichte leermiddelen

Microbiology, An Introduction: International Edition 9th Edition Gerard Tortora, Berdell Funke, Christine Case Pearson March 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

http://www.ftns.wau.nl/micr/prescott3.ppt http://dwp.fcroc.nl/microbiologie http://www.bioplek.org

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit een reeks vragen. Er zijn meerdere mogelijkheden: meerkeuzevragen, open vragen, invullen van een term, juist/fout vragen, tekeningen,... . De nadruk ligt op terminologie, inzicht en kennis van de materie Voorbeeldvragen zijn terug te vinden na elk hoofdstuk in het handboek: "Microbiology, an Introduction" van Tortora
OA:
06022741
Code:
06022741
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands