Vraagvoorspelling (2006-2007)

-Tijdreeksen (voor horizontaal, trend en seizoensmodel) -Regressietechnieken (lineaire - multipele) -Bepalen van voorspelfouten -Vergelijking van de methoden -Case vraagvoorspelling

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.
Toelichting:
-De bachelor in logistiek kan vraagvoorspellingstechnieken toepassen op een gegeven situatie waarbij hij het productieproces managet, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer. -De bachelor in logistiek kan vraagvoorspellingstechnieken met elkaar vergelijken waarbij hij het productieproces managet, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer. -De bachelor in logistiek kan vraagvoorspellingstechnieken doorgronden waarbij hij het productieproces managet, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer. -De bachelor in logistiek kan software voor vraagvoorspelling gebruiken waarbij hij het productieproces managet, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer -De bachelor in logistiek kan software voor vraagvoorspelling kritisch beoordelen waarbij hij kritisch reflecteert over de kwaliteit van de voorspelling. -De bachelor in logistiek kan geschikte vraagvoorspellingstechniek kiezen voor een gegeven situatie waarbij hij rekening houdt met parameters als type vraagpatroon, voorspelfout.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Introductie in logistiek Studenten bezitten de volgende competenties - zie introductie in logistiek

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

enkele hoofdstukken uit "Statistiek een inleiding voor het hoger onderwijs", Mc Clave, uitgeverij Pearson cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210478
Code:
05210478
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands