Schaderegeling (2006-2007)

- algemene principes van schaderegeling - schaderegeling bij verschillende verzekeringsgebieden: ziektekosten vakantie brand auto B.A. privé leven machinebreuk elektrische en elektronische installaties alle bouwplaatsrisico's bedrijfsschade

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
- Nagaan of er voor concrete schadegevallen een dekking geboden wordt door de verzekeringspolis. - De vergoeding die zal betaald worden bij verschillende schadeverzekeringen kunnen berekenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Verzekeringsvakken 2 de jaar bedrijfsmanagement.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Diverse verzekeringsdossiers.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241790
Code:
02241790
Vakcoördinator:
Hilde Bellens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands