constructieleer (2006-2007)

* Berekenen van verplaatsingen van structuren: Principe van de virtuele (eenheids)last * Krachtenmethode voor het berekenen van hyperstatische structuren * Oplossen van hyperstatische doorgaande liggers (driemomentenvergelijking van Clapeyron) * Sterkte en toelaatbare spanningen (belastingssoorten, statische en dynamische sterkte) * Klinkverbindingen, pasbouten (theorie, eigenschappen, berekeningsvoorbeelden) * Lasverbindingen (berekeningsmethode volgens Belgische lasnorm NBN 212, lasgericht construeren) * Schroefverbindingen (pasbouten enkel belast op afschuiving en vlaktedruk, voorspanbouten) * Assen (draagassen, aandrijfassen, berekeningsvoorbeelden) * Inleiding tot de eindige elementenmethode (FEM = Finite Element Method) - Theorie en achtergrond van de methode - Sterkteberekening met behulp van numerieke methodes (op computer) - Uitgewerkte ontwerpoefeningen (projectvorm) m. b. v. het software-pakket ANSYS * Berekenen van balken en raamwerken m.b.v. Multiframe of Powerframe

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
Toelichting:
Bij AB - 02: De student kan praktische problemen in het domein van de werktuigbouw op theoretisch wetenschappelijke manier analyseren en tot een adequate oplossing komen. Bij AB - 04: De student kan de resultaten van zijn berekeningen kritisch evalueren zowel naar de grootte als naar de gebruikte eenheden.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
Toelichting:
Bij AB - 01: De student kan een belast onderdeel uit de werktuigbouw schematiseren naar een rekenmodel (hoofdafmetingen en belastingen) en de berekende resultaten (spanningen en vervormingen) beoordelen op juistheid en relevantie.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, ge├»nspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
Toelichting:
Bij C1: De studenten kunnen machine-onderdelen voor verbindingen zoals klinknagels, schroeven, pennen, pasbouten, voorspanbouten en lassen ontwerpen en dit rekening houdend met normen en voorschriften. De studenten kunnen draagassen en en aandrijfassen dimensioneren en narekenenen op basis van toelaatbare spanningen en vervormingen. De studenten kunnen realistische (uit de bedrijfswereld) opgaven voor machine-onderdelen oplossen. Bij C2: De studenten hebben inzicht in het gebruik van de eindige elementenmethode voor elasticiteitsberekeningen. De studenten kunnen m.b.v. de computer een constructie optimaliseren naar economisch materiaalgebruik. De studenten kunnen de mogelijkheden en beperkingen van computerprogramma's inschatten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bepalen van reactiekrachten op constructies Opstellen van normaal-, dwarskracht- en buigmomentdiagrammen Berekenen van normaal-, buig-, schuif- en wringspanningen Elementaire matrixbewerkingen: product, inverse, eigenwaarden, ...

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

* Van Genechten, F. (2006). Constructieleer. Onuitgegeven nota's, Katholiele Hogeschool Kempen, departement IIBT.

C. Aanbevolen leermiddelen

* Overzicht van recente voorbeeldexamens (met de oplossingen) zijn beschikbaar op de leeromgeving Toledo. * Roloff / Matek (2000) Machine-onderdelen. Schoonhoven:Academic service * Verwijzingen naar interessante websites * ANSYS 10.1 (eindige elementenpakket) * Powerframe (berekenen van raamwerken volgens de Eurocodes)

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

De student wordt vooral beoordeeld op het zelfstandig en correct kunnen oplossen van oefeningen. De student toont via een beperkte portfolio aan dat hij de computerprogramma's Ansys en Powerframe kan gebruiken.
OA:
03201031
Code:
03201031
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands