Themadag (2006-2007)

verdieping in specifiek topic

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07284432
Code:
07284432
Vakcoördinator:
Lore Kayaert
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands