Algemene ergotherapie praktijk (2006-2007)

- hernemen van de stageverslaggeving - overlopen van de verschillende doelgebieden van het ergotherapeutisch werkveld. - leren werken met het kernkwadrantenmodel - teamvorming binnen de ergotherapeutische diensten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
Toelichting:
1.De studenten kunnen stageverslaggeving uitschrijven en toepassen in het werkveld. 2.De studenten kunnen het kernkwadrantenmodel gebruiken om teamgericht te werken 3.De studenten kunnen een teamwerking op de stages beoordelen en evalueren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

cursus theorie algemene ergotherapie 1ste jaar ergotherapie cursus activiteitenmethodiek 1ste jaar ergotherapie

A. Type

 • cursus
 • Andere: spelvormen

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • discussieseminarie
 • Andere: spelmateriaal

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

permanente beoordeling: een actieve houding, aanwezigheid en reflecties mbt het beroep opdracht: aan de hand van 3 geschreven opdrachten (verslaggeving, teamstructuur en kernkwadrant) moet de student een zelfreflectie kunnen maken van zijn positie en aandachtspunten binnen de opleiding ergotherapie.
OA:
06022380
Code:
06022380
Vakcoördinator:
Mark Steensels
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands