Datacommunicatie lab (2006-2007)

Modems Powerline communicatie Bluetooth Wireless LAN Videoconferencing Signal sampling Time domain multiplexing Dataconditioning / Carrier modulation Modulatietoepassingen Error detectie en correctie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
De bachelor in elektronica/ICTkan de komponenten voor een wireless LAN selecteren en samenstellen met het oog op de samenstelling van technische dossiers en de installatie van systemen De bachelor in elektronica/ICTkan de eigenschappen van bluetooth komponenten gebruiken met het oog op het verlenen van advies bij de aankoop en het zelfstandig installeren van systemen De bachelor in elektronica/ICTkan de toestand van een netwerk weergaven met netwerkanalyse tools met het oog op het opvolgen en oplossen van onderhoudsproblemen De bachelor in elektronica/ICTkan een videoconferentie opstellen zodat hij kan adviseren bij de aankoop van materiaal en zelfstandig systemen kan installeren De bachelor in elektronica/ICTkan een seriele verbinding analyseren zodat hij kan assisteren bij het ontwerpen en debuggen van systemen De bachelor in elektronica/ICTkan een netwerkvebinding opzetten over powerline zodat hij advies kan verlenen bij de aankoop van apparatuur en zelfstandig systemen kan installeren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis Netwerken

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210335
Code:
05210335
Vakcoördinator:
Tom Van den Broeck
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands