biochemie pract (2006-2007)

 • Macromoleculen
  • Proteïnen
  • Sacchariden
  • Lipiden
  • Nucleïnezuren
 • Enzymen
  • Mechanisme van enzymatische werking
  • EC nummer
  • EXPASY
 • Bioinformatica inleiding
  • Brenda, KEGG - Databanken van NCBI (PubMed, GenBank, OMIM)
 • Metabolisme
  • Glycolyse
  • Citroenzuurcyclus
  • Elektronentransportketen
  • Pentose fosfaatcyclus
  • Fermentatie
  • Fotosynthese
  • Ureumcyclus
  • Aminozuurmetabolisme
  • Metabolisme van nucleotiden en nucleïnezuren
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  Toelichting:
 • Weg vinden in EXPASY (Expert Protein Analysis System) - Enzyme
 • Weg vinden in KEGG
 • A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  A. Type

  • handboek
  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

  B. Verplichte leermiddelen

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • oefenpracticum

  B. Omschrijving

  A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • open boek

  B. Omschrijving

  Toledo
  • discussieforum - continu
  • chatbox & virtual classroom tijdens contacturen
  OA:
  03202921
  Code:
  03202921
  Vakcoördinator:
  Hilde Bertrands
  Semester:
  2
  Studiepunten:
  0
  Onderwijstaal:
  Nederlands