Biologie m.i.v. ecologie, anatomie en fysiologie (2006-2007)

De cursus behandelt het leven in al zijn aspecten. In een eerste deel komen de biochemische opbouw van de eukaryote cel, celdeling en de basisbegrippen van de menselijke genetica aan bod. In het onderdeel evolutie en ecologie wordt het belang van de genetische aspecten, in relatie tot abiotische factoren geïllustreerd. In een tweede deel staan dan de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam centraal. Hier wordt de bouw en functie van de 4 weefsels (epitheel-, bind- zenuw- en spierweefsel) hun samenhang in een aantal organen of orgaanstelsels zoals de huid, het gastro-intestinaal, het excretiestelsel en het voortplantingsstelsel uitgelegd. Bepaalde hormonale en neuronale regelsystemen komen eveneens aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- Studenten kennen de biologische en biochemische opbouw en werking van eukaryote cel en kunnen de relatie tussen cellen, weefsels, organen, orgaanstelsel en organismen doorgronden . - Studenten beheersen de kennis over celdeling, groei en voortplanting en kunnen deze kennis relateren tot de (menselijke) genetica en tot evolutiemechanismen en ecologische systemen. - Studenten leggen de relatie tussen anatomie/bouw en fysiologie/werking van een aantal menselijke stelsels en weefsels en begrijpen de homeostasehandhaving via regelmechanismen of feedbacksystemen -Studenten kennen de meeste gebruikte medische/wetenschappelijke termen die in de cursus aan bod komen , -Studenten kunnen informatie opzoeken in een Nederlandstalig handboek en medisch woordenboek en kunnen opgegeven website raadplegen en de informatie hiervan verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - geen Studenten bezitten de volgende competenties - geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Biemans ALBM, Jochems, AAF, Weyers AJAMC, Fundamentele biologie, Bohn, Stafleu Van Loghum, 1996 -2006 - ISBN 9077423265 : wordt in 2007-2008 vervangen door cursus. - Kirchmann, LL. Anatomie en fysiologie van de mens. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen., 2005. ISBN 9035224310

C. Aanbevolen leermiddelen

- Biologie -Niet gepubliceerde handouts, KHKempen, Geel - www.bioplek.org - Coelho , Jochems, A.A.F., Joosten, F.W.M.G. COELHO - Zakwoordenboek der Geneeskunde. 28ste druk , Arnhem, Elsevier gezondheidszorg, 937p., 2006 - ISBN 9062286372

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit een gecombineerde reeks vragen: open vragen, invullen van een term, juist/fout vragen, vraagstukje, schema's of tekeningen maken en onderdelen benoemen, meerkeuzevragen. De nadruk ligt op terminologie, basiskennis en toepassingen en zeker in het tweede deel, op de relatie tussen werking en bouw van weefsels en structuren. In de cursus/nota's bij de cursus worden de concrete competenties voor elk hoofdstuk vermeld. Een reeks kennisvragen en een aantal denkvragen worden na elke hoofdstuk gegeven. De oplossingen van de vragen op het eerste deel komen op Toledo. Er wordt voor elk semester een minivoorbeeldexamen ter inzage aangeboden op Toledo.
OA:
06020080
Code:
06020080
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands