wiskunde aanvullingen oef (2006-2007)

Oefeningen ter ondersteuning van de OA wiskunde aanvullingen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
De studenten kunnen berekeningen maken gerelateerd aan de inhoud van de cursus wiskunde aanvullingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie de AO aanvullingen wiskunde

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Zie de OA Aanvullingen Wiskunde Van Kerckhoven, M. (2006). Vademecum Wiskunde. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • open boek

B. Omschrijving

Zie ook de OA Aanvullingen Wiskunde. Tijdens de oefenzittingen is er ook een test waarvan de punten meetellen voor het eindcijfer (20 % van de punten). Deze punten vervallen voor het examen van de tweede zittijd.
OA:
03200119
Code:
03200119
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands