Watersportstage (2006-2007)

Theorie 1ste graad windsurfen (materiaal, veiligheid, voorrangsregels, windroos, beschrijving van de techniek)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Het behalen van de 1ste graad surfen. Kennismaking met de zeilsport en/ Canadese kano. Het kunnen functioneren in teamverband en opnemen van verantwoordelijkheden om de groepsdynamiek te bevorderen. Ervaren en beleven van enkele recreatieve toepassingen tijdens water- en strandsporten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Syllabus 1ste graad windsurfen LWF (Landelijke Windsurf Federatie)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
10253132
Code:
10253132
Vakcoördinator:
Karl Keuppens
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands