Technieken rundvee - TLO (2006-2007)

Isolatie- en bouwmaterialen werkhuis technologie betonkwaliteit Vakliteratuur project (eigen rundvee onderwerp)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten: - verschillende isolatie- en bouwmaterialen kunnen onderscheiden adh van stalen; - een goede kwaliteitsbeton kunnen maken; - en metaalboor kunnen slijpen; - vakliteratuur lezen en samenvatten; - leren samenwerken in groepsverband; - een didactisch werkstuk maken over een eigen gekozen onderwerp,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292422
Code:
03292422
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands