Schapen-geiten/Konijnen (2006-2007)

De cursus heeft tot doel een goede basiskennis te verwerven over de biologie, rassenleer, fokkerijsystemen, selectie, huisvesting, voeding, verzorging, wetgeving en voornaamste ziektebeelden van schapen en geiten. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de vleesschapen, melkgeiten- en vleeskalversector.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
_ De studenten kennen de werking van een schapen-, melkgeiten- en vleeskalverbedrijf _ De studenten kennen de voortplantingscyclus en de verschillende productiesystemen bij schapen en geiten _ De studenten kennen de juiste huisvestings- en voedingsvereisten van schapen en geiten _ De studenten kennen de administratie en wetgeving ivm het houden van kleine herkauwers _ De studenten kennen de voornaamste ziekten bij schapen en geiten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

_ Verelst Andy, 2005. Schapenhouderij. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. _ Verelst Andy, 2005. Geitenhouderij. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. _ Verelst Andy, 2005. Kalverhouderij. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292372
Code:
03292372
Vakcoördinator:
Andy Verelst
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands