Neurochirurgie en verpleegkunde (2006-2007)

Anatomie en fysiologie, beschrijvende verpleegtechnische aspecten van de meest voorkomende neurologische, orthopedische, cardiologische, ophtalmologische, oto-rhino-laryngologische ingrepen om alzo een beter inzicht te krijgen in het geheel en efficiënt te kunnen handelen als omloopverpleegkundige en instrumenterende verpleegkundige in een operatiekwartier.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Nuyts, R. (2006). Heupchirurgie. Onuitgegeven cursus. Somville, F. (2006). Bottumoren. Onuitgegeven cursus. Verstreken, F. (2006). Hand- en Polschirurgie. Onuitgegeven cursus. Van Glabeek, F. (2006). Schouder- en Elleboogchirurgie. Onuitgegeven cursus. te Rijdt, B. (2006). Neurochirurgie en verpleegkunde. Onuitgegeven cursus. Rodrigus, I. (2006). Cardiochirurgie en verpleegkunde. Onuitgegeven cursus. Smets, E. (2006). Ophtalmologie en verpleegkunde. Onuitgegeven cursus. Declercq, A. (2006). Oto - Rhino - Laryngochirurgie. Onuitgegeven cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284085
Code:
07284085
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands