Verpleging van het acuut zieke kind (2006-2007)

De studenten verwerven basiskennis m.b.t. de verschillende thema's. De studenten kunnen patiƫnten informeren, voorbereiden, de uitvoering van de zorgen beschrijven en goede nazorg bieden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coƶrdineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Leysens, G. (2006). Pathologie en onderzoeken. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier. Schoeters, M. (2006). Heelkundige verpleegkunde. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier. Eyer, N. (2006). Verpleegkunde op het operatiekwartier. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03295600
Code:
03295600
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands