Vermogenelektronica (2006-2007)

 • Diodegelijkrichters
 • Thyristorgelijkrichters
 • Modulatieprincipes van frequentieomvormers voor asynchrone motoren
 • Parametreren van frequentieomvormers
 • Dimensionering en beveiliging van vermogenelektronische componenten
 • AC-regelingen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
 • De bachelor in ET kan het schema van de verschillende thyristorschakelingen tekenen en de werking ervan uitleggen
 • De bachelor in ET kan de werking en de opbouw van een frequentieomvormer uitleggen
 • De bachelor in ET kan het schema van de verschillende vermogenregelingen tekenen en de werking ervan uitleggen
 • De bachelor in ETkan assisteren bij de ontwikkeling van vermogenelektronische systemen en componenten
 • De bachelor in ET kan advies verlenen bij aankoop en verkoop van vermogenelektronische systemen en componenten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - Toegepaste elektriciteit 2de jaar

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursus vermogenelektronica auteur: Ward Vandermeulen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210328
Code:
05210328
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands