Uitdieping Economie (2006-2007)

Samenstellen van een monografie dubbel boekhouden volgens de centralisatiemethode.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen via begeleid zelfstandig leren een deel van de geziene leerstof verder uitdiepen, synthetiseren en in toepasbare vorm aanbieden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- cursussen eerste jaar Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- cursussen eerste jaar Studenten bezitten de volgende competenties:- basiscompetenties eerste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Diverse publicaties

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254760
Code:
10254760
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands