stromingsleer pract (2006-2007)

Practicum Centrifugaalpompen: werkingsprincipe - pompkarakteristiek - leidingkarakteristiek - debietregeling door weerstandsregeling - toerentalregeling Zuigercompressoren: werkingsprincipe - volumetrisch rendement Ventilatoren: werkingsprincipe - radiaal-/axiaalventilatoren - opbrengskarakteristieken - toerentalregeling bij ventilatoren - debietsmetingen bij gassen Koelmachine/warmtepomp: onderdelen van een koelmachine - Ts-diagramma

A. Algemene competenties

  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten kunnen pompen, compressoren en ventilatoren bedienen. - Studenten begrijpen de werking van een koelmachine/warmtepomp.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Begrippen uit de fluïdomechanica Vergelijking van Bernouilli Continuïteitsvergelijking Viscositeit Eigenschappen van materialen Begrippen uit de thermodynamica: entropie, entalpie

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Handleiding om in het labo verschillende proeven te kunnen uitvoeren

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

De begeleidende docent ondersteunt de studenten die in kleine groepen de proeven in het labo uitvoeren
OA:
03201900
Code:
03201900
Vakcoördinator:
Willy Swinnen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands