Werkplaatstechnieken (2006-2007)

Boren correct slijpen met aandacht voor alle hoeken. Het boren van een gatenpatroon. Het instellen van de boormachine rekening houden met snijsnelheden, koeling, en voeding. Het klinken van stangen, zowel met de bolhamer als met de klinknagel-boller. Het tappen van schroefdraad en de bijhorende normen kunnen interpreteren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
Toelichting:
Basiscompetenties: -Studenten kunnen een boor correct slijpen volgens de opgegeven hoeken. -Studenten kunnen een eenvoudige klinkvebinding leggen tussen stangen zowel met de bolhamer als met de klinknagel-dopper. -Studenten kunnen correct een gatenpatroon boren. -Studenten kunnen een boormachine correct instellen en bedienen. -Studenten kunnen volgens de geldende veiligheidsvoorschriften werken. -Studenten kunnen ordelijk en correct werken. Extra competenties: -Studenten kunnen snel en correct werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Dirk Vermetten, 2005, uitvoeringstechnieken, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

Tijdens de lessen en via alle andere communicatiekanalen.
OA:
06022101
Code:
06022101
Vakcoördinator:
Dirk Vermetten
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands