Didactiek Plastische Opvoeding (2006-2007)

Aanbrengen van verschillende tekentechnieken. Algemene kennis verwerven en toepassingen van kleurenleer. Aanmaken van didactische platen en het belang van media in het algemeen voor het vak PO.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
voorkennis van het eerste jaar

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

voorkennis van het eerste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

cursus demonstratie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • labo en werkcollege
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10252320
Code:
10252320
Vakcoördinator:
Veerle Nelen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands