EHBO (2006-2007)

De studenten verwerven kennis over de eerste hulp bij ongevallen. De studenten herkennen verschillende noodsituaties. Ze kunnen symptomen herkennen, halen oorzaken aan en passen de juiste eerste hulp toe. De eerste hulp toepassen omvat onder meer volgende situaties: reanimatie, intoxicatie, hypothermie, hyperthermie, brandwonden, vrieswonden, inwendige en uitwendige bloedingen, fracturen, snijwonden, shock, verhanging en verdrinking. Het spierstelsel en beenderstelsel van het menselijk lichaam wordt overlopen. De studenten kunnen daarbij de beenderen en de spieren situeren in het menselijk lichaam. De reanimatie wordt ingeoefend tijdens een praktijkles. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een reanimatiepop. De studenten oefenen eveneens met verschillende verbandmaterialen die gebruikt kunnen worden bij een niet complexe wonde.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De studenten zijn in staat om in diverse noodsituaties op een gepaste manier te handelen, passen de eerste hulp toe en roepen hulp in van derden als hun eigen competenties overschreden worden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voorkennis is niet vereist voor deze cursus.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

De studenten volgen de lessen. In een praktijkles kunnen de studenten de reanimatie inoefenen.Verschillende situaties worden daarbij aangehaald. De studenten kunnen kennis maken met verband- en verzorgingsmaterialen dat bij wondzorg wordt gebruikt.

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08280120
Code:
08280120
Vakcoördinator:
Ann Eyskens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands