Gemeenschapsrestauratie (2006-2007)

We maken in deze cursus kennis met de verschillende vormen van gemeenschapsrestauratie en situeren deze binnen de 'restauratieve voorzieningen'. De verschillende diensten en afdelingen binnen een voedingsdienst worden doorlopen waarbij telkens functie en gebruikte apparatuur worden besproken. De verschillende vormen van voedselbereiding en distributie worden behandeld met extra aandacht voor warme en koude lijn. Ter illustratie brengen we een bezoek aan de voedingsdienst van een ziekenhuis. We leren een weekmenu beoordelen en opstellen rekening houdend met doelgroep en beperkingen binnen de grootkeuken. Het patiƫntenadministratiesystemen worden besproken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
 • Studenten hebben inzicht in de verschillende vormen van gemeenschapsrestauratie
 • Studenten kennen de verschilpunten en gelijkenissen tussen gemeenschapsrestauratie en commerciĆ«le restauratie
 • Studenten kennen de kenmerken van fast-foodrestauratie
 • Studenten kunnen een weekmenu opstellen voor een verzorgingsinstelling of een school, rekening houdend met voedingsevenwicht en beperkende factoren
 • Studenten hebben inzicht in de werking en inrichting van de verschillende afdelingen binnen de grootkeuken.
 • Studneten hebben inzicht in het beheer van de patiĆ«ntenadministratie en kennen het verschil tussen de manuele en ge-automatiseerde vorm.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Ael K. (2006). Gemeenschapsrestauratie. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar voedings- en dieetkunde, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
06021620
Code:
06021620
Vakcoördinator:
Karin Van Ael
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands