CNC/CAM pract (2006-2007)

- Opstellen van de bewerkingsvolgorde voor het frezen van een werkstuk. - Opzoeken van alle snijgereedschappen, gereedschapshouders en snijgegevens, kostprijsberekening. - Zelfstudie van een dialoogsturing voor een CNC draaibank. Opstellen van een beknopte handleiding. - Onderzoek naar CAM programma voor het frezen

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
- Studenten hebben een algemene kennis van CNC-machines en CNC-sturingen - Studenten zijn in staat een handleiding op te stellen voor het CNC draaien voor een CNC draaien software programma - Studenten kunnen een volledige analyse maken van de verspaning voor het frezen van een werkstuk (keuze van snijgereedschappen, verspaningskrachten en bewerkingstijd)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene kennis verspaningstechnieken Basiskennis goniometrie Een zeker vermogen tot het maken van abstracties

A. Type

 • Andere: Zie hierna

B. Verplichte leermiddelen

Documentatie, handleidingen, internet en opgavenbladen wordt ter beschikking gesteld.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

Per twee studenten telkens aan een onderwerp werken, als een projectgestuurd probleem.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201490
Code:
03201490
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands