Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben (DV) (2006-2007)

Vanuit de achtergrond die je hebt opgedaan in het eerste deel van de module, leer je hier hoe je de psychosociale ontwikkeling van de kleuters kan stimuleren:
 • via het aanbieden van verhalen en verwerkingsmogelijkheden erbij.
 • via morgenritueel en andere dagelijkse rituelen
 • via andere activiteiten: gezelschapsspel, kringgesprek, huishoudelijke activiteit en eetmoment
 • via het ondersteunen van welbevinden en zelfsturing bij individuele kleuters

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Leraar als inhoudelijk expert:
 • Je weet hoe je de psychosociale ontwikkeling kan stimuleren.
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen:
 • Je bent op basis van je inhoudelijke kennis in staat om de psychosociale ontwikkeling te stimuleren bij kleuters bij het uitwerken van ervaringssituaties.
 • Je hebt oog voor wat leeft bij kleuters en kan er op inspelen.
 • Je weet hoe je bij bepaalde groep kleuters een verhaal best kan aanbieden en verwerken.
Leraar als opvoeder:
 • Je kunt op een ervaringsgerichte manier omgaan met kleuters.
 • Je bevordert mee het fysiek welzijn van de kleuter.
 • Je stimuleert bij kleuters de verbondenheid met zichzelf en met de anderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt zicht op de achtergronden die tijdens het eerste deel van deze module aan bod kwamen. Geen verdere specifieke voorkennis nodig.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: moduleboek

B. Verplichte leermiddelen

 • Van den Bergh, I. (2006).Moduleboek: Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben: didactische vertaling. Onuitgegeven moduleboek voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement lerarenopleiding Vorselaar.
 • Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool, VVKBAO, 200, 3de druk 2001.
 • Laevers, F, Depondt, L. (2004). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs v.z.w. , Leuven.
 • Erkende Instantie r.k. Godsdienst (2001).Werkplan r.k. Godsdienst voor het Katholieke Kleuteronderwijs in Vlaanderen. Licap, Brussel.
 • Moons, L, Henckens, R, Liekens, T,Maex, J, Decock, E, Severeyns, A, Van den Bergh, I. (2006).Werken met (gevoelsgeladen) verhalen in de kleuterklas. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • De Busser, A. (2006). Morgenritueel en contactspel.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • De Busser, A (2006). Dagelijkse rituelen.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • De Busser, A , De Bie , L. (2006). Didactiek van huishoudelijke activiteiten en eetmoment.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Severeyns, A, Van den Bergh, I. (2006). Kringgesprek.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Severeyns, A, Van den Bergh, I (2006). Gezelschapsspel.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Severeyns, A, Van den Bergh, I (2006). Het ondersteunen van welbevinden en zelfsturing van individuele kleuters.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • Andere: monitoraat, zelfstandig werk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De permanente evaluatie bestaat uit:
 • individuele opdracht: doos bij morgenritueel
 • groepsopdracht in verband met huishoudelijke activiteiten
OA:
11261820
Code:
11261820
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands