AutoCAD (2006-2007)

 • herhaling AutoCAD a.h.v.een detailtekening (model- & paperspace) in een nieuwe viewport
 • volledig tekenontwerp ( stuktekeningen, montagetekening en stuklijst ).
 • blocks (symbolen) met attributen
 • solids
 • Inleiding tot Inventor

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
 • De Bachelor in elektromechanica kan een detailtekening (model- & paperspace) in een nieuwe viewport tekenen.
 • De Bachelor in elektromechanica kan maat- en tolerantieaanduiding op een AutoCAD-tekening kunnen aanbrengen
 • De Bachelor in elektromechanica kan een volledig tekenontwerp ( stuktekeningen, montagetekening en stuklijst ) van een machine maken.
 • De Bachelor in elektromechanica kan nieuwe blocks (symbolen) met attributen aanmaken en importeren.
 • De Bachelor in elektromechanica kan elektrische en mechanische schema's tekenen.
 • De Bachelor in elektromechanica kan 3D-solids construeren.
 • De Bachelor in elektromechanica kan een machineonderdeel in 3D tekenen met Inventor

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/ boeken/artikels doorgenomen: Marc Peetermans,2006, AutoCAD 2006 Campinia Media vzw GEEL Marc Peetermans,2006, Visio - AutoCAD : Technisch Tekenen Campinia Media vzw GEEL
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Tekenen 1
 • Studenten bezitten de volgende competenties: Zie Tekenen 1
 • A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW
  • Andere: J:\DAG\BINNEMANS Tony\2006-2007\2_EM_ACAD

  B. Verplichte leermiddelen

  Autocad Informatie op J:\DAG\BINNEMANS Tony\2006-2007\2_EM_ACAD

  C. Aanbevolen leermiddelen

  Tekenpakket AutoCAD Tekenpakket Inventor Viewlets geplaatst op J:\DAG\BINNEMANS Tony\2006-2007\00 Acad Training Trainingsoefeningen op J:\DAG\BINNEMANS Tony\2006-2007\00 Acad Training

  A. Types

  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform
  • projectwerk
  • labo en werkcollege

  B. Omschrijving

  A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef
  • aan de computer

  B. Omschrijving

  Vrije werkruimte voorzien in labo informatica
  OA:
  05211260
  Code:
  05211260
  Vakcoördinator:
  Guido Mertens
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  2
  Onderwijstaal:
  Nederlands