Relatiemanagement (2006-2007)

Het uitgangspunt bij relatiemanagement is het binden en boeien van klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders. Je leert de belangen van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Volgende begrippen komen aan bod: customer delight management, customer intimacy, permissie marketing, klachtenbeheer, winnende offertes, transactie-versus relatiegericht management. Je zal het belang van netwerken leren ondervinden. Je zal ook zelf in de praktijk leren netwerken. Je leert dat er verschillende relationship styles zijn en je leert ook hoe je hiermee kan omgaan. Je leert werken met het interactiemodel de roos van Leary. Dit model zal je leren om bewust te kiezen voor een bepaald gedrag om beter je doelen te bereiken. Je leert tenslotte omgaan met een CRM pakket om je relaties beter te managen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
De student is zich bewust van de specifieke eigenheid van marketing management in diverse situaties De student kan de marketinginstrumenten gebruiken in de specifieke marketingsituaties De student kan zich ook aanpassen aan de diverse marketingsituaties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de competenties van de cursussen 'marketing' in de voorgaande jaren.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VAN DER AA, W. Management van dienstverlenende bedrijven, Schoonhoven, Nederland, Academic Service. ELFRING, T. TEHORE, J.H.J.P. Marketing voor dienstverlenende organisaties, Antwerpen, Kluwer. VIEHOFF, J.H.R.M. HOLZHAUER, Industriële Marketing, Stenfert Kroese. Drs. FFO & JELLUMA, V. KYMPERS, L. e.a. Toegepaste Industriële Marketing, Kluwer. PORTER, M. The Competitive Advantage of Nations. KYMPERS, L. e.a. Export Management, Wolters-Noordhoff.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02243102
Code:
02243102
Vakcoördinator:
Sabine Verrydt
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands