Voedingsleer (2006-2007)

De volgende onderwerpen komen aan bod. Voedingsleer. Deel I : voedselkeuze (inleiding, voedingsvoorlichting). Deel II : Voedingsleer (inleiding, koolhydraten – voedingsvezels, vetten, aminozuren en eiwitten, energie en stofwisseling, vitamines, mineralen en water, nieuwe ontwikkelingen in de voedingsleer). Deel III : Voeding bij gezondheid (voeding voor gezonde ouderen).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
Toelichting:
De student kent de relatie tussen (functionele) voedingsmiddelen en gezondheid. De student kent de belangrijkste bronnen, aanbevelingen en functies van voedingsstoffen. De student kan een ideaal dagmenu opstellen / een dagmenu beoordelen (o.b. v. de voedingsdriehoek).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Stegeman, N.E. (2003). Voeding bij gezondheid en ziekte. Nederland: Wolters - Noordhoff Gers, A. (2006). De actieve voedingsdriehoek.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09286051
Code:
09286051
Vakcoördinator:
An Gers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands