analoge technieken (2006-2007)

Onderzoek van golfgeneratoren met operationele versterkers - Klein-signaal versterkers: equivalente schema's, enkelvoudige versterkers bij lage frequenties, enkelvoudige versterkers bij hoge frequenties, meertrapsversterkers, cascodetrappen, verschilversterkers, stroombronnen en stroomspiegels - Terugkoppelversterkers: algemene bepreking van terugkoppeling, analyse van terugkoppelversterkers (spanning-serie terugkoppeling, spanning-shunt terugkoppeling, stroom-serie terugkoppeling, stroom-shunt terugkoppeling) - Stabiliteit: principe en algemene regel van stabiliteit- criterium van Routh-Hurwitz, methode van de wortellijnen, Nyquist criterium, gebruik van Bodediagramma, compensatietechnieken - Oscillatoren: pincipes, fase-shift oscillator, resonantie-circuit oscillator, Colpitts- en Hartley-oscillator, Wien-brug oscillator, kristaloscillator

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Netwerkstellingen Diodes en eenvoudige schakelingen Transistors en eenvoudige schakelingen Operationele versterkers en lineaire analoge schakelingen

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus - Verwijzingen naar interessante websites - Literatuur "Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits" van Coughlin & Driscoll "Design of Analog Integrated Circuits and Systems" van Laker & Sansen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200321
Code:
03200321
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands