Werkveld en partners van het personeelswerk (2006-2007)

Cursus: - Inleiding - Personeelsmanagement - Relatie personeelsmanagementstrategie en ondernemingsstrategie - De personeelsfunctie - Doel van de personeelsfunctie - Plaats en bevoegdheid van de personeelsfunctie - De personeelsfunctie in historisch perspectief - De personeelsfunctie vandaag en morgen - Professionalisering van de personeelsfunctie Dossiers: - Vakbond - Sociaal secretariaat - Interimkantoor - VDAB - Patroonsorganisatie - Organisaties uit de sociale economie - ...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Human Resource Management, D. Vloeberghs, Lannoo nv, Tielt 2004

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • bedrijfsbezoeken
 • Andere: sprekers

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
04231110
Code:
04231110
Vakcoördinator:
Josee Van Leemput
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands