Sociaal agogische basisvaardigheden (2006-2007)

Binnen het OA sociaal agogische basisvaardigheden wordt er aandacht besteed aan verschillende aspecten van het sociaal verpleegkundig handelen. Zo zal de student kennismaken met een methodiek voor sociaal verpleegkundig handelen, maar ook met de basisprincipes van schriftelijke communcatie en groepsdynamica.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C18 Medestudenten coachen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Baldewijns K. (2006) groepsdynamica, onuitgegeven cursus voor de studenten van het derde jaar verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier Van Gestel D. (2006) Methodiek maatschappelijk werk, onuitgegeven cursus voor de studenten van het derde jaar verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier Van Coillie J. (2006) Bij de tekst: Schrijfboek voor sociaal werkers. Mechelen: Wolters-Plantyn

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
03295300
Code:
03295300
Vakcoördinator:
Karolien Baldewijns
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands