Maatschappelijke tendenzen (2006-2007)

In het vak maatschappelijke tendesen worden volgende vakken gedoceerd: - sociaal recht - burgerlijk recht. In sociaal recht komen volgende thema's aan bod: de Belgische sociale zekerheid, de zelfstandige verpleegkundige, het Belgische gehandicaptenbeleid, het tijdskrediet, het Vlaamse sociale woonbeleid, OCMW wetgeving. in burgerlijk recht worden volgende thema's behandeld: wat is recht, de aansprakelijkheid van de verpleegkundige, de nachtarbeid, het beroepsgeheim, de euthanasie-, abortus- en adoptiewetgeving. Beide vakken worden niet enkel theoretisch gedoceerd. Door opdrachten verkent de student de verschillende diensten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW
 • Andere: materiaal dat aangereikt wordt door de verschillen

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De docent begeleidt de studenten tijdens de uitvoering van de opdrachten.
OA:
07284300
Code:
07284300
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands