Digitale systemen 2 lab (2006-2007)

Seriële communicatie Frequentiemeter Digitale voltmeter S/PDIF interface ispLEVER van Lattice Programmeren in VHDL van een Mach XO van Lattice - Elektronische tellers - RC5-code voor IR-data overdracht (infra rood) - PWM AD & DA omvormers Sampling van geluid Theorema van Nyquist

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05212900
Code:
05212900
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands