Sierteelt TA (2006-2007)

De cursus behandelt de economisch belangrijkste teelten van perk- en terrasplanten met daarin volgende aandachtspunten: de voornaamste geslachten, soorten en rassen , de teeltwijze, teeltspreiding en marktsituatie, kwaliteitsnormen, gewasbescherming.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten moeten de teelt van de voornaamste perk- en terrasplanten kunnen uitleggen. De studenten moeten de belangrijkste teelthandelingen kunnen bespreken. De studenten moeten de voornaamste geslachten, soorten en cultivars kennen (naam + kenmerken).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Paul Grauwen, 2004, Perkplanten en Terrasplanten, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 85p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292281
Code:
03292281
Vakcoördinator:
Paul Grauwen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands