Muzikale vaardigheden (2006-2007)

Vakgerichte compententie zingen Je zangstem ontwikkel je naar het zuiver en stemvast zingen via kleuterliederen en liederen op eigen niveau. Vakgerichte compententie spelen Je leert het notenbeeld van kleuterliedjes vlot en muzikaal reproduceren op de sopraanblokfluit of de gitaar. Vakgerichte compententie creativiteit Je leert creatief en expressief omgaan met alle aspecten van het muzikale domein. Je zet de eerste stappen in het liedjes componeren door tekst en melodie aan te passen aan een bepaald thema. Je leert expressiviteit en creativiteit stimuleren bij kleuters tijdens het zingen, dansen, bespelen van instrumenten, muziek beluisteren, … Vakgerichte compententie luisteren Het leren luisteren komt voortdurend aan bod, zij het niet prioritair.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
De leraar als inhoudelijk expert : * Vakgerichte compententie zingen * Vakgerichte compententie spelen * Vakgerichte compententie creativiteit * Vakgerichte compententie luisteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

* Je bezit enig muzikaal gevoel. * Je durft je expressief uiten in zang, dans, beweging, … * Het is handig indien je de basisgrepen op de sopraanblokfluit onder de knie hebt. Als je een ander melodisch instrument bespeelt mag je dit ook integreren in de stage en/of lessen na overleg met de docent. Je wordt vooraf gescreend en je beginniveau wordt vastgesteld. Hiervoor bereid je enkele opgegeven liedjes voor zodat je ze individueel kan spelen en zingen voor je docent. Je krijgt hier onmiddellijk feedback over en een leerpiste wordt uitgestippeld

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Studiemateriaal ontwikkeld door de docent : * Liedboek * Studiehandleiding Muzikale Vaardigheden * Doepakket blokfluit * Doepakket Gitaar * Website : http://www.lerarenopleidingvorselaar.be/docenten/kathleenrymen/ Cursussen : * Zin in muziek * Morgenritueel * Stemvorming

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
11260090
Code:
11260090
Vakcoördinator:
Kathleen Rymen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands