Toegepaste geriatrische zorg (2006-2007)

De cursus behandelt de verpleging van oudere personen. De onderwerpen zijn niet speciaal. Maar elk onderdeel is aangepast aan de 'oudere'. Medische verpleging behandelt - zorg aan hart en bloedvaten - zorg i.v.m. ademhaling - reanimatie / CPR Voedingszorg - veranderde voedingsbehoefte - ondervoeding - voeding en dementie - aanpassingen van voedingsconsistentie/ vervang -en bijvoedingen Heelkundige verpleging - pre - en postoperatieve zorg bij ouderen - chronisch wondzorg Farmacologie en aanverwante problemen - farmacologie - fixatie - slaapstoornissen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: casuïstiek

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: skillslab

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
09289470
Code:
09289470
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands