BTW-, douane- en accijnswetgeving (2006-2007)

De cursus behandelt volgende onderwerpen: - Europese interne markt - Goederenverkeer tussen de EU en derde landen - Communautair douanewetboek - Preferentiƫle overeenkomsten - Gemeenschappelijk douanetarief en de tariefindeling van de goederen - Rechten bij invoer: invoerrechten, anti-dumpingrechten en compenserende rechten, agrarische elementen, tariefcontingenten, schorsingen, communautaire plafonds, bijzondere bestemmingen - Douanewaarde - Oorsprong van goederen - Tijdelijke opslag - In het vrije verkeer brengen en in verbruik stellen van goederen - Economische douaneregelingen: douane-entrepots, actieve veredeling en passieve veredeling - Uitvoer

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voor deze cursus is geen specfieke voorkennis vereist.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241490
Code:
02241490
Vakcoördinator:
Willy Daens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands