Expressie 2 (2006-2007)

ervaringsgericht werken rond lichamelijkheid en non-verbale communicatie: zintuigen en waarnemen - inleving in anderen - assertiviteit - kracht - inspelen op anderen - lichaamscontact - spanning en ontspanning - gaan en staan - fantasie en improvisatie - stressbestendigheid

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Janssens, Daniël, De Waele Dinora, Wilms Luc, Nota’s bij expressie, 2006, KH kempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
04230122
Code:
04230122
Vakcoördinator:
Daniël Janssens
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands