Geschiedenis uitdieping (2006-2007)

 • opvolgen van recente historisch-wetenschappelijke ontwikkelingen via de geschreven en/of visuele media
 • didactische vertaling van leerinhouden met behulp van aansprekend visueel materiaal
 • voorbereiding en uitvoering van vakkenstages (tentoonstellingsbezoek, stadsexploraties)
 • aanmaak van vernieuwend didactisch materiaal dat praktisch bruikbaar is
 • lectuur en didactische verwerking van historisch-wetenschappelijke werken
 • het bijwonen en verwerken van navormingen geschiedenis
 • in de oneven academiejaren : voorbereiden van de excursie naar Engeland

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
 • je verruimt je historische kennis, inzichten en vaardigheden via diverse creatieve didactische werkvormen, zoals het werken met video, powerpoint, internet en origineel didactisch materiaal dat in de stagelessen kan uitgetest worden
 • je blijft nauwgezet op de hoogte van de algemene actualiteit en de recentste historisch-wetenschappelijke ontwikkelingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Als toekomstige leerkracht geschiedenis ben je van nature gefascineerd door het menselijke handelen, denken, voelen en samenleven van mensen in het verleden. Je bent je bewust dat de historische en hedendaagse werkelijkheid grotendeels het gevolg zijn van processen van verandering en evolutie in de verschillende maatschappelijke domeinen. Je beschikt dus over een flinke dosis historisch bewustzijn, verworven via kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes in het secundair onderwijs en het tweede jaar van de opleiding. Daarnaast toon je een ruime en levendige interesse voor het hedendaagse wereldgebeuren.

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

eigen cursus en materiaal van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261640
Code:
11261640
Vakcoördinator:
Paul Janssenswillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands