Drama (2006-2007)

1 ILKO Dramatische vaardigheden expressie Inhoud ------ * De inhoud van dramatische vaardigheden omvat: * vaardigheden in verband met creativiteit en verbeelding* vaardigheden in verband met présence en speldurf * vaardigheden in verband met de rolopbouw van een personage * vaardigheden in verband met spelend vertellen * vaardigheden in verband met ruimtegebruik * vaardigheden in verband met samenspel.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
1 ILKO Dramatische vaardigheden expressie Doel ---- Als opvoeder * kun je je eigen inspiratiebron gebruiken in de klaspraktijk. Hierbij staat het vertrouwen in je eigen expressiemogelijkheden voorop, om uiteindelijk de verbeelding van de kleuters te kunnen prikkelen. Als inhoudelijk expert * kun je je eigen verbeelding vorm geven en optimaal hanteren in de klaspraktijk * kun je je eigen sterke punten inzetten en met je persoonlijke leerpunten omgaan. Als persoon ontwikkel je jezelf door * op zoek te gaan naar je eigenheid binnen het vak drama. * je openheid en flexibiliteit te verruimen in het samenwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

1 ILKO Dramatische vaardigheden expressie Startcompetenties ----------------- Voor drama heb je geen expliciete voorkennis nodig. We verwachten van jou een positieve ingesteldheid en een open houding.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

1 ILKO Dramatische vaardigheden expressie Leermiddelen ------------ Werkschrift

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De praktische proef bestaat uit het spelen van een scéne met een groep studenten waarin de geoefende dramavaardigheden (verbeelding, personages spelen, spelend vertellen, ruimtegebruik, speldurf, samenspel) aan bod komen.
OA:
11260081
Code:
11260081
Vakcoördinator:
Eric Van der Straeten
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands