Materials handling (2006-2007)

 • Lastdrager (soorten, eigenschappen, palletiseren, beheer van distributieverpakking, poolemballage)
 • Intern transport (soorten, eigenschappen, kostencalculatie, beheer, gebruik en veiligheid)
 • Materials Handling (fabricage- en productie-analyseschema, lay-out, transport en verpakking, materials-handling-systeem)
 • Methodestudie en ergonomie (arbeidsstudie, procedurestappen, processtudie, processchema, routeschema, bewerkingsstudie)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Het inkoopproces managen, rekening houdend met parameters als productlevenscyclus, prognose, planning, leveranciersevaluatie, leveringssnelheid, taal van de leverancier.
 • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategieën, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
 • C05 Het distributieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, leveringsvoorwaarde, prognose, productie-, distributie- en transportplanning, verpakkings- en transporteis, vervoersmodi en hun specifieke capaciteiten.
 • C07 Kan bij het distributieproces communiceren in de bijhorende taal.
 • C08 Kan de kost en outsourcing van de integrale logistieke keten beheersen.
 • C09 Rekening houden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern.
 • C10 Kan rekening houden met veiligheidszorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving, menselijke en sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
 • C11 Kan rekening houden met milieuzorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving.
 • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.
Toelichting:
Materials handling:
 • Kennen en selecteren van het juiste intern transport materiaal.
 • Keuze en behandeling van de tractiebatterij.
 • Stimuleren van het personeel in het juiste gebruik van het intern transport materiaal.
 • Opzetten en analyseren van productie-analyse schema, lay-out en transportschema.
 • Ontwerpen en analyseren van een ergonomische werkomgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Raf Meylaers, Materials handling - Deel 1: De lastdrager, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen
 • Raf Meylaers, Materials handling - Deel 2: Intern transport, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen
 • W.Both - HJ Krikke, Logistiek een introductie, Stam Techniek, ISBN 9011021681
 • Arbeidsorganisatie, Niet gepubliceerde cursus, KULeuven
 • Presentaties op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210544
Code:
05210544
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands