Elektrotechniek - TLO (2006-2007)

Werken met SI-eenheden Ontstaan van electriciteit, begrippen i.v.m. met spanning en stroom. Weerstanden: indeling, soorten, kleurcode, formules. Wet van Ohm + toepassingen . Oplossen van van gemengde schakelingen. Relaisschakelingen kunnen opbouwen. Driefasenmotor kunnen aansluiten. Oefeningen op : wet van Ohm, wet van Faraday, wet van Pouillet, arbeid, vermogen en rendement. Kunnen opbouwen van lampenschakelingen . Schakelen van elektrische motoren. Basisbegrippen elektrische binnenhuisinstallatie kunnen toepassen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de begrippen spanning, stroom en weerstand formuleren, De studenten kunnen de basisformules uit de elektriciteit toepassen, De studenten begrijpen de Lorentzkracht en het induktie principe en kunnen dit toepassen op de transformator, de generator en de elektrische motor, De studenten kunnen de klassieke lichtschakelingen opbouwen, De studenten begrijpen de werking van eenvoudige relaisschakelingen en kunnen deze opbouwen,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03290063
Code:
03290063
Vakcoördinator:
Rob Verbeeck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands