Geriatrie praktijk (2006-2007)

Geriatrie praktijk: Vanuit de praktijk van het werkveld worden aantal vragen geformuleerd. In de lessen praktijk worden oplossingen gezocht: - het oplossen van een casus - hoe organiseer ik een krantenuur voor ouderen ? - relaxatie bij zwaar dementerenden ?- activiteiten voor licht-dementerende ouderen ?- de inrichting voor een afdeling van dementerende ouderen ? - een uitstap voor de bewoners van het RVT ?

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
- De studenten kunnen zelfstandig activiteiten plannen en uitvoeren, aangepast aan de competenties en behoeften van het doelpubliek. - De studenten kunnen de verschillende benaderingsvormen voor dementerende ouderen naar hun waarde schatten en correct toepassen in gesimuleerde situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

cursus geriatrie1ergo

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: internet bij opzoekwerk, gastacteurs

B. Verplichte leermiddelen

Ann Van Uytsel, Jansen Greet, 2004, Geriatrie 2 ergo, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 153p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

praktische proef: De studenten beschrijven een activiteit in de geriatrie. Ze werken dit zo ver mogelijk uit. Tijdens een mondelinge overhoring worden de studenten over deze activiteit ondervraagd. Studenten kunnen steeds beroep doen op kennis en ervaring van desbetreffende docenten tijdens de praktijklessen. Er kunnen vragen gesteld worden per mail.
OA:
06022351
Code:
06022351
Vakcoördinator:
Greet Jansen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands