Engels 1 (2006-2007)

De grammatica wordt systematisch herhaald en uitgediept. De zakelijke woordenschat sluit aan bij optiegerichte opleidingsonderdelen. De volgende thema's komen aan bod: business contacts, banking, marketing and advertising, transport and packing, law en numerals.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de eindtermen van het secundair onderwijs.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Hand-outs The Language Focus. eXplio. Gent 2004

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242120
Code:
02242120
Vakcoördinator:
Chris Hoogsteyns
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Engels