Duits 2 (2006-2007)

De bedoeling van deze cursus is: Dass Sie Deutsch sprechen! De cursus dompelt je onder in een Duits talenbad zodat je erna zowel professioneel als privé in het Duits je mannetje kan staan. Heel wat tijd wordt besteed aan gesproken Duits in concrete situaties. Qua grammatica bekijken we de naamvallen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Thematische Woordenschat Duits. (2003). Amsterdam: Intertaal. Toledo: teksten Eigen Cursus. (2007). Onuitgegeven materiaal, Campinia Media, Geel. Duits 1. (2006). Onuitgegeven materiaal, Campinia Media, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02251801
Code:
02251801
Vakcoördinator:
Katrijne Van Hoof
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Duits