Agogische vaardigheid (2006-2007)

 • De relatie ik-ik: Via oefeningen en achtergrond werk je aan je zelfbeeld, zelfwaardering, zelfexpressie en zelfbepaling.
 • De relatie ik-jij: Via oefeningen en de theorie van de axenroos en de interactiecirkel sta je stil bij de sociale omgangsvormen tussen mensen.
 • De relatie ik-groep: Doorheen het jaar werk je aan de sfeer van de leergroep en het welbevinden van elk lid. De manier waarop jij in groep samenwerkt, wordt bespreekbaar gemaakt.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
 • kritische zelfreflectie: inzicht in de eigen omgangsstijl en sociaal gedrag met behulp van een aantal instrumentenkaders
 • commmunicatie: kunnen en durven verwoorden; gesprekken voeren; relatiebekwaamheid uitbouwen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
Toelichting:
 • samenwerken: bespreekbaar maken van de samenwerking binnen de leergroep; versoepelen, verfijnen en verruimen van de eigen sociale vaardigheden.

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
11267211
Code:
11267211
Vakcoördinator:
Mario Hannes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands