Veiligheidsmanagement (2006-2007)

Waarom veiligheid? Begrippen, arbeidsongevallen, statistieken, ,,, Veiligheidswetgeving? Overzicht, historiek, ARAB-Codex, Veiligheidsorganen, Preventie op het werk, keurmerken, aansprakelijkheid, ,,, Risico-bepaling? Begrippen, indeling, definities, beoordeling, gevolgen, methoden ( risicoboom, taakanalyse, ,,, ) Risicopreventie? Hoe aanpakken, brandpreventie, oorzaken, ontwerpaspecten, opslagmagazijnen, brandklassen, blusmiddelen, ,,, Gevaarlijke producten? Symbolen, voorzorgsmaatregelen, vergunningen, gevaarssymbolen, ,,, Machines en installaties? Machinerichtlijn, opstellingen, safety-cel, CE-markeringen, verbeteringen, ,,,, Persoonlijke beschermingsmiddelen? Wanneer, gebruik, mogelijkheden, stralingsgevaar ,,,, Ergonomie? Voorzorgsmaatregelen, Signalisatie, Besloten ruimten, Veiligheid tijdens het lassen, hijsen, tillen en dragen, voorkomen van vallen, geluid en trillingen, bedrijfsnoodplannen, bevorderen van veilig werken, veiligheid bij elektrische installaties, Case : Veiligheidsmaatregelen ifv een magazijn ( layout, klasse, indeling, archief, refter, burelen, heftruckgebruik, sanitair, trappen, verlichting, brand, opslagrekken, accu's, nooduitgangen, sprinklerinstallaties,,,, ) Democel : hekwerk, beveiliging, vergrendelingen, transportbanden, noodstoppen, lichtschermen, ...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C09 Rekening houden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern.
 • C10 Kan rekening houden met veiligheidszorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving, menselijke en sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
 • C11 Kan rekening houden met milieuzorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving.
Toelichting:
- De student bachelor in logistiek kan de veiligheidsreglementering voor een bedrijf opstellen. - Stap voor stap kan de student bachelor in de logistiek de complexe wetgeving en toepassingen analyseren zodat hij het praktisch probleem kan structureren en de probleemsituatie na onderzoeken en mogelijke correctie kan verbeteren ( oplossen ) - De student bachelor in logistiek kan via communicatie ( communiceren ) voor een veiligheidsprobleem of situatie zijn voorstellen en oplossingen verdedigen voor een kritisch publiek. - De student bachelor in logistiek kan risicoanalyses uitleggen, - De student bachelor in logistiek kan het gebruik van wetgeving en normen voor een opstelling ( bv. safety-cel ) controleren en uitleggen, - De student bachelor in logistiek kan het gebruik van beschermingsmiddelen, voorzorgsmaatregelen, noodplannen en vergunningen beoordelen, kritisch onderzoeken en verantwoorden. - De student bachelor in logistiek kan via het behalen van het VOL-VCA attest keuzes om de veiligheid te bevorderen verantwoorden en uitleggen. - De student bachelor in logistiek kan uitleggen waarom bepaalde situaties en machines niet toelaatbaar zijn in een industriƫle omgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Diploma secundair onderwijs

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden ( ISBN 90-6625-029-1 ) Provinciaal veiligheidsinstituut Presentaties en opdrachten ( via Toledo ) : M. Peetermans Vragenlijsten : Provinciaal veiligheidsinstituut Technisch dossier, veiligheidsnota's, verslagen,.... Veiligheid : Losse actuele pagina's.

C. Aanbevolen leermiddelen

Links : veiligheid : firma's, wetgeving, organisaties, FODWASO, ......

A. Types

 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk
 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210476
Code:
05210476
Vakcoördinator:
Marc Peetermans
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands