Muzikale vaardigheden (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
11260732
Code:
11260732
Vakcoördinator:
Kathleen Rymen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands