Financiële analyse (2006-2007)

- Basiselementen en situering van de financiële analyse in Belgische ondernemingen. - Herwerking van de balans en de resultatenrekening - Horizontale en verticale analyse - Vermogensstroomanalyse - Ratio-analyse: - Liquiditeit - Solvabiliteit - Rendabiliteit - Toegevoegde waarde - Toepassingen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten hebben inzicht in de technieken om de financiële toestand van een onderneming te beoordelen. Studenten kunnen een gegeven balans en resultatenrekening interpreteren aan de hand van deze technieken. Studenten kunnen een Belgische wettelijke jaarrekening analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben met succes een cursus Algemeen Boekhouden (niveau 1 Bedrijfsmanagement) gevolgd.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Lieckens Christine, 2006, Financiële analyse. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 70p. + bijlagen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241650
Code:
02241650
Vakcoördinator:
Christine Lieckens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands