Klimaatsregeling (2006-2007)

Bespreking van de regelmogelijkheden van een klimaatscomputer: ketelregeling, stooklijn, luchtingslijn, vochtregelingsprogramma's, CO2-regeling, programma chemische bestrijding Installaties voor specifieke klimatisatie: dakberegening, scherming, belichting: assimilatie en cyclische belichting, bevochtigingsinstallatie Aanschaf van een klimaatsregelingsinstallatie

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten tonen inzicht in de verschillende instelmogelijkheden van een klimaatscomputer. Studenten kennen de aandachtspunten bij aanschaffen van klimaatsregelingsinstallaties. Studenten kunnen het nut van specifieke klimatisatie bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293381
Code:
03293381
Vakcoördinator:
Herman Marien
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands